Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

NYEREMÉNY SZABÁLYZAT - ÁTTÖRÉS

2018.03.11
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
 
Az „ÁTTÖRÉS - DUCIFORRADALOM - DUCI ELIT” (a továbbiakban: „játék”) szervezője a www.ducidivany.hu oldalt kezelő tulajdonos, Kovács Klaudia (a továbbiakban: „Szervező”).
 
 
2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
 
A Játékban az a 18. életévét betöltött, a 8-as pontban meghatározott kizáró feltételek hatálya alá nem eső cselekvőképes természetes személy (továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki:
2.1. A Facebook.com közösségi oldal regisztrált tagja;
2.2. A Facebook.com közösségi oldalon létrehozott duciforradalom nevű zárt csoport tagja;
2.3. A március 11. 13:00 órától és május 15. 23:59 óráig bezárólag időszak alatt igénybe veszi a DUCI ELIT – változz velem program szolgáltatását a www.ducidivany.hu oldalon közzétett jelentkezési feltételeket is taglaló módon;
2.3.1. A jelentkezési időszakban akciós szolgáltatási ár érvényes:
- 35.500 HUF.
Részletfizetési lehetőség 2 egyenlő részletben. A személyre szabott program kiküldése akkor történik, amikor minden részlet összege beérkezett.
A jelentkezőt egyéb költség nem terheli és az akciós ár megfizetése ugyanolyan feltételekkel ruházza fel az életmódprogramot, mintha nyereményjáték nélkül is történne a szolgáltatás igénybevétele. A játékosokra minden, az ELIT programban található szabályrendszer vonatkozik és ennek feltételit a www.ducidivany.hu weboldalon közzétett Általános szerződési feltételek rögzíti;
2.3.2. Amennyiben a játékra jelentkező már 2018.03.11. napja előtt igénybe vette a DUCI ELIT – változz velem program szolgáltatását, részt vehet a játékban az 5. pontban írt játékmenet szerint;
2.4. A játékban történő részvételi szándékát a program regisztrációs felületen vagy e-mailben jelzi a dia@duciforradalom.hu címre küldött levélben. A levél tartalma: szeretnék jelentkezni az áttörés nyeremény játékra. Ezt követően a Szervező minden fontos információt megküld részére a jelentkezéshez;
2.5. A játék más nyereményjátékkal nem köthető össze. 2018.03.11. 13:00 órától történő DUCI ELIT -változz velem programra történő jelentkezés a szolgáltatási díj megfizetése esetén történhet.
 
 
3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
 
A Játék 2018.04.01 00:00-órától. 2018.09.30. 23:59-ig tart;
A Játékra való jelentkezés és az életmódprogram igénylése 2018.03.11-napjától lehetséges.
 
 
4. NYEREMÉNYEK
 
4.1. Az alábbi nyeremény kerül átadásra:
a) stílus tanácsadás, gardrób elemzés, smink tanácsadás;
b) stílus tanácsadóval és Kovács Klaudiával közösen a nyertes „új ruhatár beszerző” körútra indul, amelynek 150.000 Ft-ig terjedő vásárlási keretét a Szervező állja;
c) 6 alkalmas coach beszélgetés Kovács Klaudia life coach segítségével;
d) egyéni edzésterv a sikeres alakformáláshoz;
e) a nyertes örökre szóló emlékként sikertörténetét megkapja egy róla szóló cikk megjelenésével a femina.hu jóvoltából;
f) a nyertes stílustanácsadásáról, vásárló körútjáról vlog adás készül, így videós formában is örökre szóló élményt kap.
 
 
5. A JÁTÉK MENETE
 
5.1. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabály szerint történik. Amennyiben a Játékszabály valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni;
5.2. A március 11. 00:00 óra és május 15. 23:59 óra között beérkező ELIT programra jelentkezők vesznek részt a játékban. A Játékosok e-mailben jelentkeznek a versenyre;
5.3. A jelentkező versenyzők megküldik a jelentkezésüket követően a Szervező által kiküldött e-mail alapján a dokumentált súlyuk, 3 féle módon (elől, hátul, oldalt) készített kezdő fényképét, a súlyukról készített mérlegfotót. Bemutatkozásukat megosztják a duciforradalom zárt facebook csoportban;
5.3.1. Az a jelentkező, aki 2018.03.11. előtt már igénybe vette az ELIT életmódprogram szolgáltatását, a Játékra történő jelentkezés pillanatában érvényes állapotról indul, azaz a jelentkezéskor dokumentált kg, fotó a start állapot. Az eddig elért siker nem számít bele a verseny eredményeibe. Ez szolgálja a verseny egyenlő esélyének elvét az újonnan igényelt programosokkal fer módon;
5.4. A játékosok megkapják a személyre szabott ELIT életmódprogramot a jelentkezéstől számított 15 napon belül és ez alapján megkezdik a kihívást;
5.5. A kihívás alatt a játékosok 4 hetente e-mailben küldenek státuszt eredményeikről, kérdéseikről, elakadásaikról, ezzel is segítve átalakulásukat;
5.6. A kihívás végén Kovács Klaudia kiválasztja a célfotó által meghatározott TOP 10 versenyzőt, akinek leglátványosabb az átalakulása;
5.7. A TOP 10 versenyző start és célfotóit Kovács Klaudia feltölti egy szavazó mappába a duciforradalom zárt csoportban;
5.8. A duciforradalom zárt csoport tagjai szavazással (like gombra kattintással) döntik el, hogy ki az abszolút győztes.
 
 
6. NYEREMÉNY ÁTVÉTELE
 
6.1. A nyertes az, aki a facebook duciforradalom csoportjában a legtöbb szavazatot kapta a tagoktól (like gombra kattintással);
6.2. A nyertes vállalja, hogy köteles a nyereményt személyesen átvenni egy előre egyeztetett napon, ahol az egész nap folyamán megtörténik a tanácsadás és a ruha vásárlás, amelyről vlog videó és külön blog bejegyzés készül a duci dívány facebook és webes oldalára. Amennyiben a nyertes nem tudja átvenni nyereményét vagy az valamilyen oknál fogva meghiúsul, a soron következő, legtöbb szavazatot kapó versenyzőre száll a nyeremény;
6.3. Amennyiben a nyertes tartósan külföldön él, előre egyeztetett időpontban köteles a nyereményét átvenni személyesen Magyarországon. Amennyiben ez meghiúsul vagy ellehetetlenül, a soron következő, legtöbb szavazatot kapó versenyzőre száll a nyeremény;
6.4. A nyeremény átvételének, szervezésének és egyeztetésének menete úgy történik, hogy a nyertest Kovács Klaudia e-mailben értesíti és ezt követően történik a program szervezése;
6.5. A nyeremény pénzre nem váltható.
 
 
7. ADÓZÁS
 
7.1. A nyertest a nyeremény után személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség nem terheli.
 
 
8. KIZÁRÓ TÉNYEZŐK
 
8.1. A játékban a Szervezők, illetve a munkatársai és azok törvényben meghatározott családtagjai nem vehetnek részt;
8.2. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Játékos szándékosan félrevezető vagy téves adatközléséből eredő hibákért;
8.3. A verseny alatt történő visszaélés, félrevezetés, megtévesztő adat közlése esetén a Szervezőnek joga van az adott játékost kizárni a versenyből;
8.4. Az a jelentkező, aki tartósan külföldön él és nem tudja személyesen átvenni a nyereményét Magyarországon, nem vehet részt a játékban;
8.4. A www.ducidivany.hu oldalon közzétett Általános szerződési feltételek megsértése esetén a Szervező azonnal kizárja a játékost a versenyből;
8.5. Az a jelentkező, aki korábbi nyereményjátékban nyert DUCI ELIT életmódprogramot, de jelentkezését nem küldte meg 2018.03.11. 13:00 óráig, nem vehet részt a játékban. Kivéve, ha a szolgáltatási díjat megfizeti a 2.3.1. pont szerint.
 
 
9. ELÁLLÁS
 
9.1. A játékos bármikor dönthet úgy, hogy nem kíván részt venni a nyereményjátékban jelentkezést követően a játék időtartalma alatt bármikor;
9.2. Az ELIT program igénybevétele után a nyereményjátékból történő kilépés esetén a program szolgáltatási díja nem jár vissza. Az ELIT életmódprogram szolgáltatásait a Szolgáltató teljesítette a program e-mailben történő kiküldésének pillanatában. Ekkor a szolgáltatás létrejön Megrendelő és Szolgáltató között. Ennek részleteit a www.ducidivany.hu weboldalon közzétett Általános szerződési feltételek taglalja;
 
 
10. ADATVÉDELEM
 
10.1. A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervezők minden személyes adatot, amelyhez a Játék során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelik;
10.2. A Játékban résztvevők feltétel nélkül, kifejezetten beleegyeznek abba, hogy személyes adataik a Szervezők adatbázisába kerüljenek. A Szervezők vállalják, hogy a Játék során tudomásukra jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezelik, azt harmadik személynek nem adják át, azokat harmadik személyek nem ismerhetik meg, az adatokat hozzáférhetővé nem teszik, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesznek;
10.3. A Játék semmilyen módon nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a Facebook semmilyen módon nem támogatja, felügyeli és ellenőrzi azt. A közzétett információ nem jut a Facebook birtokába. Bármilyen kérdés, megjegyzés vagy panasz a Szervezőkhöz továbbítható, és nem a Facebookhoz;
10.4. A Játékban nincs szponzorált tartalom.
 
A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályt a Játék során, a Játékosokra nézve előnyösebb feltételek megállapításával egyoldalúan megváltoztassa.
 
Budapest, 2018. március 11.