Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Üzletszabályzat

2017.12.15

Ön mint felhasználó a www.ducidivany.hu URL alatt elérhető webáruház (Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbi szerződési és szállítási feltételeket:

1. Üzemeltető adatai

 • Név: Kovács Klaudia
 • Székhely/Lakcím: 2330 Dunaharaszti, Pillangó utca 2/1.  Magyarország
 • Telephely: 2330 Dunaharaszti, Pillangó utca 2/1.  Magyarország
 • Levelezési cím: 2330 Dunaharaszti, Pillangó utca 2/1.  Magyarország
 • Bankszámlaszám: 11600006-00000000-80244064
   
 • Adószám: 68506001-1-33
 • Nyilvántartási szám: 51843340
 • Statisztikai számjel: 68506001749023113
 • A nyilvántartó cégbíróság/jegyző: Belügyminisztérium 
 • E-mail: ducidivany@ducireform.hu; ducidivany@gmail.com; ducielit@ducireform.hu ducielit@gmail.com

 

2. Vásárlás, szerződés

Megrendelő: a www.ducidivany.hu weboldalra regisztráló és a www.ducidivany.hu weboldalon található bármely szolgáltatást igénybe vevő személy.

Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Regisztráció, a felek közötti jogviszony

A weboldalon történő vásárlás, szolgáltatás igénybevétele kizárólag megrendelői regisztrációval lehetséges, ezért a weboldalon történő első vásárlást megelőzően szükséges regisztrálni, a későbbi rendelések esetén pedig a már létrehozott regisztrációs fiókba kell bejelentkezni. A regisztráció megkönnyíti a későbbi vásárlást és az esetleges kedvezmények igénybevételét.

A www.ducidivany.hu weboldalon történő regisztrációval a Megrendelő kijelenti, hogy elfogadta a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és tudomásul veszi, hogy akár az ételkiszállítás, akár a táplálkozási tanácsadói szolgáltatás megrendelésével a Felek közötti jogviszonyt a  jelen  ÁSZF szabályozza. Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy sem ételkiszállítást, sem tanácsadói szolgáltatást nem tud igénybe venni.

A   megrendeléseket   a   weboldal   automatikusan   tárolja   elektronikus   formában, ezeket   a Megrendelő   később   visszanézheti.   Felek   az   elektronikus    kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak,  hogy a weboldalon keresztül eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései. Kérés esetén megrendelésről a megrendelés számának ismeretében a Szolgáltató másolatot küld elektronikus formában.

Tekintettel    arra,    hogy    a    szerződés    írásban    megkötött    szerződésnek    minősül,    a felek megállapodnak,  hogy vásárlóregisztrációs vagy a Szolgáltató, valamint a megrendelési adatai között Megrendelő közötti, a szereplő email címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Megrendelő között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.

A megrendelések leadása a weboldal online felületén lehetséges. A weboldalon tett megrendelést a Szolgáltató csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Megrendelő a regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a weboldal felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a Megrendelőt terheli.

Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei: az adatbeviteli hibák javítására a vásárlási folyamat végén, a fizetési mód kiválasztását követően megjelenő „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetőség. Az adatok javításához a „Szerkeszt” gombot kell használni, javítania és kívánt lépésre visszatérni. A regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni az „Adataim”  menüpontban. A "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, vagy akár törölhető. A  megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni   kell az info@bocsiviki.hu email címen.

Vegyes rendelkezések Szolgáltató és Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Megrendelő és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap  alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi  Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Adatkezelési szabályok

 A   weboldal   használata,   valamint   a   weboldal   által   kínált   termékek   és   szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat  a  Szolgáltató  csak  a  szolgáltatás  megfelelő  nyújtásához  szükséges  mértékben, a jelen ÁSZF-ben és a weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint használhatja fel.

A Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A weboldal (mint webáruház) táplálkozási tanácsadási szolgáltatást nyújt. A termékekről megjelenített képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, az általa nyújtott szolgáltatások és megvásárolható ételek  körét,  vételárát,   határidőket,  stb.  szabadon  megváltoztathatja.  A  Szolgáltatónak az adott termék vagy szolgáltatás adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék vagy szolgáltatás árának a weboldalon közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a weboldalon történt megjelenítés időpontjától hatályos. A változtatások a már megrendelt termékek vagy szolgáltatások árát nem érintik.

Az oldalon feltüntettet árak minden esetben az ÁFÁ-val növelt bruttó árak, kivéve, ha az ÁFA külön feltüntetésre kerül. A bruttó árak tartalmazzák a vásárláskor hatályos jogszabályokban az adott termékkör tekintetében meghatározott mértékű általános forgalmi adót.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Megrendelőket az akció időtartamáról. A Szolgáltató bizonyos, általa kiválasztott alkalmakkor vagy időszakonként kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít.

Megrendelhető szolgáltatás csomagok

1. Táplálkozási tanácsadás, E-book és csoporttagság a ducielit facebook csoporton belül.

A Szolgáltató a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatok felhasználásával, személyre szabott táplálkozási tanácsadást végez. Szolgáltató kijelenti, hogy életmód, illetve táplálkozási tanácsadási tevékenységet végez, Szolgáltató nem szakorvos, nem dietetikus. Az elkészült ajánlás egy elektronikus könyv, étrend ötlettár és sportolási ötlettár formájában tartalmazza az életmódváltásra vonatkozó tanácsokat. Az ajánlás tartalmaz kalóriaszámolást és grammokon alapuló mennyiségek számolását. Életszerű javaslatokat tartalmaz az egyes étkezések szénhidrátban gazdag, zsírban gazdag és fehérjében gazdag összetevőinek optimális arányára. Tartalmazza a fogyást akadályozó vagy hízást elősegítő táplálkozási hibákat. Rávezet a helyes, kiegyensúlyozott étkezési rendszerre. Az ajánlás példákat, javaslatokat tartalmaz, amik a Megrendelő által megadott adatok alapján rá érvényesek. Az ajánlás nem fogyókúra, hanem egy hosszútávra szóló irányított táplálkozási javaslat, az eredmény sebessége egyéni adottságoktól függ.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás egy tiszta, adalékmentes, elegendő kalóriát tartalmazó étrend ajánlása, mely étrendtől a Megrendelőnek új egészségügyi problémái nem alakulhatnak ki. Az étrend betartásához nem feltétel semmilyen különleges élelmiszer vagy speciális táplálék kiegészítő beszerzése, a Szolgáltató hétköznapi, bárhol megvásárolható ételeket ajánl.

A Szolgáltató recepttanácsadást nem nyújt, azonban vállalja, hogy az ajánlott ételötletekre vonatkozó rövid recepteket közzéteszi. A Szolgáltató rögzíti, hogy az ajánlás olyan új szokásokat tartalmazhat, ami a Megrendelőtől változtatásokat igényelhet. Ahhoz, hogy a tanácsadás eredményes legyen, ezeket célszerű betartani.

Az ajánlás egyszeri tanácsadást tartalmaz, de magában foglal egy Facebook csoporttagságot a 'ducielit' nevű zárt csoportban, ahol további online tanácsadást nyújt a felmerülő kérdésekről illetve videósorozat formájában ad támogatást hasznos tanácsokkal.

2. Táplálkozás tanácsadás, étrend ötlettér 7 napra; 14 napra; 30 napra

3. Táplálkozás tanácsadás, étrend ötlettér és edzés ötlettár 7 napra; 14 napra, 30 napra

4. Egyedi táplálkozás tanácsadás egyéni időtávra

5. Életviteli life coach személyes önfejlesztő beszélgetés

Amennyiben a Megrendelő meg kívánja osztani eredményét a Szolgáltatóval, a Szolgáltató vállalja, hogy ezen beszámolókat a weboldalra feltölti, illetve Facebook oldalán közzéteszi.

A táplálkozási tanácsadás megrendelésének folyamata:

1. Regisztráció

2. Email a regisztrációról

3. Bejelentkezés saját profilba, saját információk kitöltése

4. Kérdőív kitöltése - google űrlap segítségével

5. Megrendelés elküldése.

6. Email a megrendelésről

7. Teljesítési összeg átutalása

8. A teljesítési összeg beérkezésétől számított 10 munkanapon belül a Szolgáltató e-mailben továbbítja az ajánlás teljes csomagját a termék tulajdonságokban foglalt dokumentációs körnek megfelelően.

A táplálkozási tanácsadási szolgáltatás sikeres teljesítése érdekében, az Megrendelő köteles tájékoztatást adni mindazon körülményről, tényről, (így különösen minden korábbi vagy jelenleg fennálló, anyagcserét érintő betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről) amely a táplálkozását, illetve az anyagcseréjét befolyásolhatja, a megfelelő táplálkozási tanácsadás elkészítése érdekében.

A táplálkozási tanácsadási szolgáltatás teljesítése

A Szolgáltató a regisztráció és a szolgáltatási jogviszony létrejöttét követően, az adatrögzítés és adategyeztetés után minden szükséges bekért adat és a térítési díj Szolgáltatóhoz történő  beérkezését  követően,  a  10 munkanapon teljesíti az ajánlást. A Szolgáltató nem vállal garanciát a hiányos adatokból készülő ajánlás pontosságára. Az adatok pontossága az Megrendelő kizárólagos felelőssége.

A szolgáltatás sikeres teljesítése: A Szolgáltató kizárja a felelősségét arra az esetre, amennyiben a táplálkozási tanácsadás a Megrendelő esetleges rejtett vagy korábbi betegsége miatt marad eredménytelen. A Megrendelő tudomással bír arról, hogy a táplálkozási tanácsadási szolgáltatás nem orvosi vizsgálat, nem gyógyításra irányul, ezért az esetleges egészségügyi panaszok kezelésére nem alkalmas. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az Megrendelő előtt ismert vagy nem ismert betegségéből, illetve egészségügyi panaszából eredő következményekért. A Szolgáltató nem jogosult betegség miatti kezelést még tanácsadás formájában sem nyújtani, ezért amennyiben a Megrendelő megrendelése kezelésre irányul, úgy a Szolgáltató köteles a tanácsadást megtagadni, mely esetben a felek közötti jogviszony lehetetlenülés miatt megszűnik és a Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni mindazt a költséget és munkadíjat, amely a Szolgáltató részéről már nyújtott szolgáltatásért jár. Szolgáltató testsúly csökkenést (fogyást) nem garantál tekintettel arra, hogy Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás hatékonysága függ a Megrendelő életkorától, típusától, adottságaitól genetikai felépítésétől, életmódjától, túlsúlyától, őszinteségétől, kitartásától, fegyelmétől, önfegyelmétől stb. A Megrendelő továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás eredményessége, az esetleges súlycsökkenés, közérzet javulás bekövetkezése, annak ideje nem konkrétan meghatározható, ezek elmaradásáért, vagy a testsúlycsökkenés Megrendelő által elvártakhoz képest lassabban történő bekövetkezéséért felelősséget nem vállal.

Regisztráció

Vásárlásra lehetőség van regisztrációval és regisztráció nélkül is. A regisztráció során Önnek kötelezően meg kell adnia vezeték és keresztnevét, e-mail címét, egy választott felhasználónevet és egy jelszót. Az Üzemeltető a regisztrációról e-mailben aktiváló linket küld Önnek, amelynek segítségével véglegesítheti regisztrációját. Sikeres regisztrációt követően Ön bejelentkezhet a Honlapon, ezt követően pedig elkezdheti a rendelést. A Honlapra történő belépést követően Ön jogosult felhasználói adatait bármikor módosítani illetve kiegészíteni a „Beállítások” menüpont alatt és a rendelés során.

A regisztrációja törlését az Üzemeltetőnek írt kérelemmel kezdeményezheti. Az Ön felhasználói adatainak Üzemeltető általi törlését követően eltávolításra kerülnek a rendszerből, az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. A szolgáltató a regisztrációt követően a hatályos jogszabályokkal és a jelen Üzletszabályzat adatvédelmi rendelkezésekkel összhangban kezeli az Ön adatait.

Termék kiválasztása

A termék kiválasztásához és a bevásárlókosár létrehozásához nem szükséges belépnie vagy regisztrálnia. Ön akár rendelkezik regisztrációval, akár nem, válogathat a termékek között. Az egyes termékek oldalán találhat a termékekhez kapcsolódóan bővebb információt, adott esetben termékleírást, és láthatja a termék nettó és bruttó (vastagon) árát, itt választhatja ki a megrendelni kívánt darabszámot (az alapértelmezett darabszám 1 db). Az Üzemeltető korlátozhatja, hogy egyes termékekre egyszerre mekkora mennyiségben adható le rendelés.

A kiválasztott terméket a „Kosárba teszem” gombra kattintva helyezheti a „Bevásárlókosár”-ba. Bármely navigációs menüpontra kattintva folytathatja a keresést és létrehozhatja az Ön által megrendelni kívánt termékek listáját vagy megkezdheti a rendelés véglegesítését, amely három lépésből áll.

1. lépés

Bevásárlókosár:

A „Bevásárlókosár” gombra kattintva láthatja a megrendelni kívánt termék megnevezését, az egységárát, a rendelt mennyiséget, az összesített bruttó árat termékenként, az esetleges kedvezményt, az összes rendelendő tétel bruttó végösszegét. A rendelési mennyiséget a termék sorában tudja módosítani. A „Kosár ürítése” gombra kattintva a kosár teljes tartalmát tudja törölni, míg az egyes termékek mellett található négyzet pipálásával és a „Kijelöltek törlése” gombra kattintva több terméket, a sorok végén található X-re kattintva pedig az egyes termékeket távolíthatja el a kosárból.

Fizetési és szállítási mód kiválasztása:

A „Bevásárlókosár” oldalán választhatja ki a fizetési és szállítási módot. A kiválasztott mód mellett láthatja a fizetési illetve szállítási móddal kapcsolatos fizetendő pluszköltség(ek)et.

2. lépés

Adatbevitel:

A „Folytatás” gombra kattintva éri el azt az oldalt, ahol második lépésként meg tudja adni felhasználói, számlázási és szállítási adatait.

Ezen a ponton, amennyiben rendelkezik regisztrációval, be tud jelentkezni, és ha korábban nem töltötte ki, meg kell adnia telefonszámát, amennyiben nem természetes személyként vásárol, akkor a cég vagy szervezet nevét, azonosítóját (cégjegyzékszám, nyilvántartási szám), adószámát; számlázási címét (közterület, település, irányítószám), szállítási címét (közterület, település, irányítószám). Regisztrált felhasználók esetén a rendszer automatikusan kitölti a korábban megadott adatokkal a rendelési felületet.

Amennyiben nincs regisztrációja, az alábbi adatok megadása kötelező rendelése leadásához: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám; amennyiben nem természetes személyként vásárol a cég vagy szervezet neve, azonosítója (cégjegyzékszám, nyilvántartási szám), adószáma; számlázási cím (közterület, település, irányítószám), szállítási cím (közterület, település, irányítószám).

3. lépés

Adatbeviteli hibák javítása:

A böngésző vissza gombjával visszatérhet az 1. lépéshez, a „Bevásárlókosár” felületére, és módosíthatja kosara tartalmát, a szállítási és fizetési módot. A „Megrendelések összesítése” gombra kattintva pedig a megrendelést véglegesítő felületre, a 3. lépéshez juthat.

Az összesítő oldalon láthatja a megrendelt termékeket, azok egységárát, a rendelt mennyiséget, a bruttó összesített árat, a fizetéssel, szállítással kapcsolatos költségeket, az esetleges engedményt és a minden költséget tartalmazó fizetendő bruttó végösszeget, számlázási és szállítási nevét és címét, valamint email-címét és telefonszámát. Ezen a ponton lehetősége van a böngésző vissza gombjával visszatérni a 2. lépéshez és módosítani felhasználói, számlázási és szállítási adatait.

Megrendelés:

Rendelését a képen látható CAPTCHA kód megadásával és a „Rendelés” gombra kattintva véglegesítheti. Amennyiben a CAPCTHA nem jól olvasható, az „A képen látható kód meghallgatása” menüvel indítva meghallgathatja azt.

Visszaigazolás:

Az elküldött rendelési ajánlat megérkezéséről egy automatikus visszaigazoló levél érkezik az Ön e-mail címére, amely tartalmazza a megrendelés adatait. A visszaigazolás legkésőbb az ajánlat megérkezését követő 48 órán belül megérkezik a megadott e-mail címre.

Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Önhöz, vagy az Üzemeltető nem fogadja el az Ön ajánlatát, az ajánlat tartalma a továbbiakban nem köti Önt.

Szerződés létrejötte:

A megrendelés akkor teljesített, ha Megrendelő a fizetési teljesítésnek eleget tett és a teljesítési összeg a Szolgáltatóhoz beérkezett. Amennyiben ez megtörtént, a Szolgáltató köteles a szolgáltatást teljesíteni, ha nem áll fenn olyan körülmény, amely miatt vissza kell utasítsa. Visszautasítható körülmény: a regisztrációs űrlapon közzétett kizáró tényezők megléte: terhesség, műtétre váró beavatkozás fennállása, komoly betegségek megléte, amely miatt a Megrendelő rendszeres orvosi kezelés alatt áll: például daganatos betegségek, szívműtét. Visszautasítandó körülmény esetén a Szolgáltató a teljesítési díj 100%-át köteles visszautalni a Megrendelő részére kizárólag banki átutalással.

 

3. Árak

 Az ár tartalmazza az ÁFÁ-t. A Megrendelő a Szolgáltatónak megbízási díjat köteles a szolgáltatási jogviszony létrejöttét követően, legkésőbb a megrendelést követő 8 munkanapon belül, a Szolgáltató Erste Bank Nyrt. által vezetett 11600006-00000000-80244064 számú bankszámlájára történő átutalás útján. A Szolgáltató a megbízási díjról elektronikus számlát állít ki. Amennyiben a Megrendelő a megjelölt határidőben fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatási jogviszony megszűnik és a Szolgáltatás megrendelése törlődik.

 

4. Szállítási határidő és feltételek

Szolgáltató a megrendelt szolgálgatásokat, amelyek táplálkozási tanácsadás körébe tartoznak, elektronikus formában állítja elő a Megrendelő részére, így a megrendelésben szállítás nem történik.

Szolgáltató a megrendelt személyes konzultációk esetén előzetesen kéri a szolgáltatás díjának teljesítését a Megrendelő által. A szolgáltató elektronikus számlát állít ki a személyes konzultációk díjáról.

 

5. Fizetési feltételek

Fizetési módok:

1. Banki átutalás

2. PayPAL

3. Bankkártyás fizetés

 

6. Elállás

A weboldalon történő regisztrációval létrejött szerződéses jogviszony alapján, a táplálkozási tanácsadási szolgáltatás megrendelésével, a Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatás árát megfizetni.

A táplálkozási tanácsadás szolgáltatástól a tanácsadási tevékenység megkezdése előtt van lehetősége a Megrendelőnek elállni.

A szolgáltatási jogviszony időtartama, megszűnése, felmondás

Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatás nyújtására irányuló megbízási díjat a Szolgáltatónak megfizeti, de a szolgáltatás nyújtásához szükséges regisztrációs űrlap hiányos és azt e-mailben történő tájékoztatás esetén sem pótolja a Megrendelő, a Szolgáltató nem tud tanácsadást lefolytatni, a szolgáltatási jogviszony lehetetlenülés miatt megszűnik és a Szolgáltató a megbízási díjat a Megrendelőnek visszaküldi banki átutalás formájában.

 

7. Panaszügyintézés

Ön a termékkel vagy az Üzemeltető tevékenységével kapcsolatos fogyasztói panaszait az alábbi címen érvényesítheti:

 • Név: Kovács Klaudia
 • Levezési cím: 2330 Dunaharaszti, Pillangó utca 2/1. Magyarország
 • Telefon:
 • E-mail: ducidivany@gmail.com

A panaszt az Üzemeletető - a szóbeli panasz kivételével - 30 napon belül email/levél útján válaszolja meg.

8. Adatvédelem

A Honlap az eOldal szolgáltatás keretében működik, melyre tekintettel az eOldal adatkezelési tájékoztatója (is) megfelelően irányadó.

9. Záró rendelkezések

Irányadó jog: Jelen Üzletszabályzatra a Magyar Köztársaság jogszabályai, különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXVIII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

Üzletszabályzat módosítása: Az Üzemeltető jogosult jelen Üzletszabályzatot a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben, az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan.

 

Érvényeség kezdete: 2017.12.15