Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

2018.01.11

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

1.

JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁRGYA

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Kovács Klaudia által kezelt Weboldalon, Facebook és Instagram oldalakon meghirdetett szolgáltatásokat, a megrendelő/igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Megrendelő Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Amennyiben Ön igénybe kívánja venni a Kovács Klaudia (Ducidívány – Duciforradalom) életmód tanácsadó és életviteli life coach által meghirdetett szolgáltatásokat, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket, és csak abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben annak minden pontjával egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

 

A Weboldalon, illetve a Facebook és Instagram oldalakon meghirdetett szolgáltatások igénybe vételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és ezek minden pontjával egyetért.

 

 

 

2.

A SZOLGÁLTATÓI ADATAI

 

Név: Kovács Klaudia

Weboldal címe: www.ducidivany.hu; www.duciforradalom.hu

Facebook oldal címe: www.facebook.com/ducidivany

Instagram oldal címe: www.instagram.com/ducidivany

E-mail: ducidivany@duciforradalom.hu, ducidivany@gmail.com

           

Telefonszám: +36702986189

Adószám: 68506001-1-33

Nyilvántartási szám: 51843340

 

 

3.

AZ ÁSZF HATÁLYA

 

Jelen ÁSZF kiterjed a www.ducidivany.hu valamint a www.duciforradalom.hu  domain név összes oldalára és az oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra, valamint az igénybe vett szolgáltatásokra és termékekre. Kiterjed a Kovács Klaudia által kezelt nyilvános Facebook (ducidívány nevű oldal) és Instagram (ducidivany profil) oldalakra, beleértve a Facebook zárt és titkos csoportokat is (Ducidívány – Duciforradalom, Duci dívány – Duci Elit elnevezésű csoportok).

 

Az ÁSZF 2018. január 1-jétől visszavonásig érvényes.

 

Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

 

 

4.

SZOLGÁLTATÁSOK, RENDELÉS MENETE

 

A Facebookon, Instagramon, valamint a Weboldalon feltüntetett elérhetőségen személyre szóló E-book, személyre szóló étrend, valamint ahhoz kapcsolódó edzésterv, személyes life coach találkozó megrendelésére van lehetőség (megrendelt csomag függvényében a csomagok szerint felsorolt szolgáltatások körében).

 

A szolgáltatások megrendelésének kezdeményezése a személyre szóló kérdőív kitöltésével és küldés gombra kattintásával történik, amellyel a Megrendelő Ügyfél elfogadja az Általános szerződési feltételekben leírtakat. A kérdőív a Facebookon, valamint a Weboldalon feltüntetett program leírást tartalmazó felületeken, könnyen elérhető helyeken található. A kérdőív neve: Regisztráció – Duci dívány programok, illetve Regisztráció - Duci dívány Könyvespolc

 

Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelő Ügyfeleket, hogy a személyes life coach találkozó esetén kérdőív kitöltése nem szükséges. Erre jelentkezni a a ducidivany@gmail.com mail címen lehet.

 

A kérdőívek kitöltésekor Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi az alábbiakat:

1. A DUCI ELIT életmódprogram esetén:

Az életmód és táplálkozási tanácsadás szolgáltatás sikeres teljesítése érdekében, a Megrendelő Ügyfél köteles tájékoztatást adni mindazon körülményről, tényről (különös tekintettel minden olyan korábbi vagy jelenleg fennálló betegségről, kezelésről, gyógyszer szedéséről, rosszullétéről, vélt vagy valós egészségügyi problémákról), amely a személyre szóló táplálkozási rendszer beállításához és a személyre szóló E-book elkészítéséhez elengedhetetlen.

 

A megrendelés elküldését követően a Megrendelő Ügyfél 5 napon belül válasz üzenetet kap a Szolgáltatótól, az általa, a kérdőívben megadott e-mail cím elérhetőségen, amely tartalmazza a következő információkat:

 • díjbekérő számla (amelyen szerepel a szolgáltatás díjrendezéséhez szükséges minden információ – jogosult neve, számlaszáma, esetlegesen swift kódja, IBAN számlaszáma; ezen felül a Megrendelő ügyfél neve, címe; a kiadott díjbekérő számla sorszáma; részletfizetés esetén a részletfizetési lehetőség rendezésének fizetési határideje sorrendben; valamint a szolgáltatás teljesítésének időpontja),
 • megrendelt szolgáltatások felsorolása,
 • a megrendelés teljesítéséhez szükséges lépések felsorolása,
 • jelen ÁSZF weboldalra vezető elérhetőségi útvonala (beágyazott link),
 • a kérdőívben szereplő információk esetleges további egyeztetése Megrendelő Ügyféllel még a szolgáltatás díjfizetését megelőzően
 • megállapodás a szolgáltatás létrejöttéről.

 

A Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi és vállalja, hogy amennyiben Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Megrendeléskor kitöltött kérdőívben szereplő adatok/információk nem elegendőek a szolgáltatás teljesítéséhez, a Szolgáltató további adatok megadására kötelezze. Ebben foglaltatik az is, hogy amennyiben a Megrendelő Ügyfél nem rendelkezik friss (3 hónapon belüli) hormon labor eredménnyel, a Szolgáltató kérheti friss hormon labor eredmény benyújtását, amennyiben a Megrendelő Ügyfél által közölt életmódbeli adatok arra utalnak, hogy hormonális vizsgálat indokolt. Ez a Megrendelő Ügyfél egészségének céljából történik, annak érdekében, hogy a számára legoptimálisabb étrend kerüljön összeállításra. A kért laborvizsgálatok elvégzése, annak kielemzése a Szolgáltatóval együttműködésben dolgozó Hormonspecialista orvos feladata. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő Ügyfél számára segítséget nyújt az Orvossal történő kommunikációban. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy ebben az esetben a Szolgáltató és Orvos konzultál és a megfelelő, személyre szabott étrend kialakítása az Orvos által javasoltak figyelembevételével történik. Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató más Orvos által javasolt étrendet nem ír.

 

Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy saját Orvosa által írt étrendet a Szolgáltató nem módosít, nem véleményez. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben betegséget jelöl a kérdőívben, számára nem írható személyes étrend. Általános érvényű, de saját paramétereire kidolgozott információs anyag igénylésére van lehetősége, amely étrendet nem tartalmaz, de az életmódváltás kezdő lépéseit és a fogyás lelki tényezőit bemutatja.

 

A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszony létrejöttét követően, minden szükséges bekért anyag, fotó és a térítési díj Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően készíti el a Megrendelő Ügyfél személyes programját/étrendjét 15 napon belül.

 

Amennyiben a Megrendelő által szolgáltatott valamely adat nem megfelelő, esetleg hiányos, vagy az E-book és étrendtervezési dokumentum elkészítéséhez további információk szükségesek, és ezeket a Megrendelő a Szolgáltató kérésére sem adja át a kért határidőben, a Szolgáltató a Megrendelő anyagát elkészíti, de Szolgáltató nem vállal garanciát a hiányos adatokból készülő étrend, edzésterv pontosságára. Az adatok pontossága a Megrendelő kizárólagos felelőssége.

 

A    megrendelés    akkor   válik véglegessé, amikor a Megrendelő Ügyfél a szolgáltatás díját kiegyenlíti és az írásos megállapodást aláírásával ellátva scannelt formában visszaküldi a ducidivany@gmail.com e-mail címre. A térítési díj megfizetése csak a megrendelést visszaigazoló email-ben megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással történhet. Készpénzes fizetésre lehetőség nincs.

 

2. Elektronikus könyv esetén:

A Szolgáltató által írt elektronikus könyvek tartalmára vonatkozó titoktartás mindenben megegyezik az életmódprogram során megállapított Megrendelő Ügyfél által betartandó kötelezettségekkel. Megrendelő Ügyfél vállalja, hogy a kapott étrendet, elektronikus könyvét más számára sem ingyenesen, sem ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében nem adja tovább, annak   tartalmi   részeit, elemeit, fejezeteit, mondatait, módszertanát mások számára elérhető nyilvános felületen nem jeleníti meg. Továbbá Megrendelő Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatóval való együttműködés során tudomására jutó valamennyi üzleti információt, tervet, adatot, tényt, megoldást vagy egyéb anyagot, illetve dokumentációt, de különösen az üzleti titkokat és a bizalmas információkat titkosan és bizalmasan kezeli, illetéktelen harmadik személyeknek nem szolgáltathatja ki, nem teszi hozzáférhetővé, felhasználhatóvá mások számára, illetve azokkal a Szolgáltató sérelmére semmilyen módon vissza nem él, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy azokat bizalmasan kezeli. Amennyiben a fentiek ellenére a Szolgáltató tudomást szerez erről, a Szolgáltató    jogosult    jogi    lépések    megtételére, valamint 1.000.000 HUF, azaz egymillió forint kötbér és az okozott kár megtérítésének követelésére.

 

5.

FELEK KÖTELEZETTSÉGE, SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

 

Szolgáltató   vállalja, hogy   a szolgáltatási   díj   megfizetése ellenében a Megrendelő Ügyfél számára az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

A.) Duci ELIT életmódprogram esetén

 • Duci dívány személyes E-book,
 • Személyes program elemek,
 • személyre szóló étrend ötlettár mozaikos étrendben,
 • személyre szóló edzés ajánlás,
 • útmutató a program használatához,
 • teljesítési számla a fizetés megtörténtéről,
 • értesítő a DUCI ELIT Facebook csoportba történő meghívó kiküldéséről a Megrendelő Ügyfél által, a megrendelési kérdőívben megadott e-mail címre
 • aláírt megállapodás scannelt változata.

 

B.) Személyes life coach találkozó

 • személyes találkozó Dunaharasztin található Coach szobában - 2018. júniustól elérhető szolgáltatás

 

Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a DUCI ELIT zárt Facebook csoportba történő felvétel csak a DUCI ELIT csomag elnevezésű szolgáltatásnak a része. Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy az életmódprogram online kommunikációs felülete a zárt DUCI ELIT facebook csoport. Szolgáltató itt teszi közzé a frissített étrendek információit, itt nyújt segítséget a program sikeres működéséhez, itt tesz közzé minden fontos információt a programban résztvevő tagok számára. Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben nem kíván tagja lenni a zárt DUCI ELIT facebook csoportnak, akkor a Szolgáltató nem tudja tájékoztatni a program elemekről. Szolgáltató nem vállal felelősséget a program elemek információinak frissítéséről más módon, nem küld tájékoztatást e-mail vagy postai formában, kizárólag a DUCI ELIT csoportban teszi ezt. Megrendelő Ügyfél saját felelősségére bármikor kiléphet a zárt DUCI ELIT facebook csoportból, ebben az esetben Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi az online kommunikáció ellehetetlenülését. Szolgáltató tudomásul veszi bármely Megrendelő Ügyfél kilépési szándékát. Megrendelő Ügyfélnek 30 napon belül van lehetősége jelezni, hogy vissza kíván lépni a DUCI ELIT facebook csoportba és a Szolgáltató köteles ennek eleget tenni, amennyiben Megrendelő Ügyfél magatartása nem sérti a jelen ÁSZF-ben megfogalmazott pontokat.

 

Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben magatartása sérti a a DUCI ELIT facebook csoport működését, trágár vagy bántó megjegyzéseket tesz, zavarja a tagok nyugalmát, Szolgáltató indoklás nélkül dönthet a DUCI ELIT facebook csoportból való kitiltásáról.

 

Szolgáltató a következő szolgáltatásokat nyújtja a DUCI ELIT zárt csoportban:

 • videó sorozatok az életmódváltás támogatására,
 • egyedi tartalmak,
 • folyamatos étrend bővítés,
 • személyes kapcsolattartás, online konzultációk,
 • minden DUCI dívány életmódprogram bővítés vagy frissítés, automatikusan bekerül a DUCI ELIT programba,
 • Szolgáltató vállalja a személyes programokban található étrendek újragondolásában való segítséget a programhoz való csatlakozástól számított 12 hónapon keresztül. Ez azt jelenti, hogy Szolgáltató segít a folyamatos testsúlyváltozás okán változó kalória szükséglet meghatározásában és erre szolgáló étrend megtervezésében, megküldésében. 12 hónap elteltével egyedi megállapodás keretein belül folytatódik a munka, amely egyeztetés alapján történik ennek eljövetelekor, amennyiben a Megrendelő Ügyféllel ezt megelőzően a kommunikáció zavartalan volt és nincs ok a segítségnyújtás megvonására.
 • Amennyiben Megrendelő Ügyfél egészségügyi állapotában eddig nem feltárt hormonális elváltozásokra derül fény, mert Megrendelő a program indulása után végeztet hormonvizsgálatot, a Szolgáltató vállalja, hogy teljesen új étrendet ír egyénileg meghatározott költség fejében, amennyiben az az étrend nem az előzőleg megírt étrend kalória és tápanyagmegbontás újraszámolása, hanem teljesen új étrend a hormonális betegség okán.

 

Megrendelő Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató rendszeres visszajelzést kér a programban való részvétel tapasztalatairól, amely kiterjed a következőkre:

 • testsúly változás,
 • fogyásban történő megrekedés, segítségkérés,
 • étrendtervezés betartása,
 • sikerélmények visszajelzése,
 • változást bemutató fényképes visszajelzés 3-4 hetente.

Szolgáltató a DUCI ELIT zárt csoportban figyelemfelhívó posztot helyezett el a rögzített posztban ezekről a visszajelzési kérésekről és időnként posztot ír a visszajelzés fontosságáról. Amennyiben Megrendelő Ügyfél a program kézhezvételét követően 60 napon belül nem jelentkezik visszajelzéssel, Szolgáltató e-mail levelére nem reagál, visszajelzéseket nem küld, a Szolgáltatónak jogában áll a DUCI ELIT tagságot megvonni.

 

Megrendelő Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy Kovács Klaudia használja a rendszeres visszajelzések alkalmával küldött fotókat arc és név nélkül, az általa kezelt közösségi és webes felületeken.

 

Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy program kézhezvételétől számítva (amely napon e-mailben Szolgáltató megküldte részére az életmódcsomagot) 30 napon belül köteles visszajelzést adni a Szolgáltató részére a program megkezdéséről, esetleges kérdéseiről. Amennyiben nem áll módjában a programot elkezdeni 30 napon belül, Megrendelő Ügyfél köteles ezt írásos formában jelezni a Szolgáltató felé a ducidivany@gmail.com e-mail címre megküldött levelében. Ennek elmulasztása esetén Szolgáltató dönthet a Megrendelő Ügyfél programból való kizárásról és a DUCI ELIT facebook csoport tagságának megvonásáról.

 

Megrendelő Ügyfél kötelezettsége a szolgáltatási díj megfizetése. Amennyiben Megrendelő ügyfél a Szolgáltató által megjelölt határidőben (8 nap) fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatási jogviszony megszűnik és a szolgáltatás megrendelését a Szolgáltató semmisnek veszi, a kiadott díjbekérő számlát sztornózza.

 

 

 

 

 

6.

AZ ÉLETMÓDPROGRAM KÖZVETÍTÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

 

A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszony létrejöttét követően, minden szükséges bekért anyag, fotó és a térítési díj Szolgáltatóhoz történő beérkezés után készíti el a Megrendelő Ügyfél személyes programját/étrendjét. A program/étrend kiküldésének határidejét a megrendelést (3 napon belül történő) visszaigazoló e-mail tartalmazza a díjbekérő számlával együtt. Megrendelő Ügyfél a szolgáltatási díj térítésével tudomásul veszi a Szolgáltató által írt időpontot. Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató maga dönti el az időpont meghatározását, azt időrendi sorrendben adja ki a beérkezett megrendelések alapján.

 

Amennyiben a Megrendelő által szolgáltatott valamely adat nem megfelelő, esetleg hiányos, vagy a dokumentum elkészítéséhez további információk szükségesek, és ezeket a Megrendelő a Szolgáltató kérésére sem adja át a kért határidőben, a Szolgáltató a Megrendelő anyagát elkészíti, de Szolgáltató nem vállal garanciát a hiányos adatokból készülő étrend, edzésterv pontosságára. Az adatok pontossága a Megrendelő kizárólagos felelőssége.

 

7.

A SZOLGÁLTATÁS SIKERES TELJESÍTÉSE

 

A Szolgáltató kizárja a felelősséget arra az esetre, amennyiben a megrendelt életmódprogram/étrendtanácsadás a Megrendelő Ügyfél esetleges rejtett vagy korábbi betegsége miatt marad eredménytelen. A Megrendelő Ügyfél tudomással bír arról, hogy az életmód tanácsadási szolgáltatás nem orvosi vizsgálat, a Szolgáltató nem orvos. A program és étrend tervezés nem gyógyításra irányul, ezért az esetleges egészségügyi panaszok kezelésére nem alkalmas. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Megrendelő Ügyfél előtt ismert vagy nem ismert betegségéből, illetve egészségügyi panaszából eredő következményekért. A Szolgáltató nem jogosult betegség miatti kezelést tanácsadás formájában nyújtani, ezért amennyiben a Megrendelő Ügyfél megrendelése orvosi kezelésre irányul, úgy a Szolgáltató köteles a tanácsadást megtagadni, mely esetben a felek közötti jogviszony ellehetetlenülés miatt megszűnik és a Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni mindazt a költséget és munkadíjat, amely a Szolgáltató részéről már nyújtott szolgáltatásért jár.

 

Szolgáltató testsúly csökkenést nem garantál, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás hatékonysága és eredményessége függ a Megrendelő Ügyfél életmódbeli szokásaitól, a meglévő túlsúlyától, az elkötelezettségétől, az őszinteségtől, az önfegyelmétől, lelki állapotától stb. A Megrendelő Ügyfél továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás eredményessége, a fogyás mértéke, a testtömeg leadásának üteme nem meghatározható, tekintettel arra, hogy a Megrendelő Ügyfél az életmódprogramot önállóan végzi és maga felel a programban előírt tanácsok betartásáért. Megrendelő Ügyfél által elvártakhoz képest lassabban történő pozitív változás bekövetkezéséért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.

 

Nyereményjátékok során vagy ajándékkuponként kapott életmódprogramok esetén a Megrendelő Ügyfelekre is minden, a jelen ÁSZF-ben megfogalmazott szabály az irányadó.

 

8.

ELÁLLÁS

 

Az e-mail útján létrejött szerződéses jogviszony alapján, a életmódprogram, étrendtervezés, életmód tanácsadás, személyes life coach találkozó szolgálatás megrendelésével, a Megrendelő Ügyfél köteles a megrendelt szolgáltatás árát megfizetni. A megrendelési válasz e-mail kiküldést követően a személyre szabott E-book elkészítési vagy étrend tervezési tevékenység megkezdése előtt, azaz a következő 8 napon belül van lehetősége a Megrendelőnek elállni, mely esetben a megfizetett szolgáltatási díj visszajár. Amennyiben Megrendelő Ügyfél a szolgáltatási díj megfizetését követő 8 napon túl kíván a szerződéstől elállni, a megfizetett szolgáltatási díj nem jár vissza.

 

A Megrendelő Ügyfél az elállásra vonatkozó jognyilatkozatának érvényességéhez köteles megjelölni az elállás okát, e-mailben.

 

 

9.

A SZOLGÁLTATÁSI JOGVISZONY IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁSA

 

Amennyiben a Megrendelő Ügyfél a szolgáltatás nyújtására irányuló, az ÁSZF. 5. pontjában meghatározott megbízási díjat a Szolgáltatónak megfizeti, de a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat nem bocsátja rendelkezésére a Szolgáltató által meghatározott határidőn belül vagy a Megrendelő személyében olyan váratlan körülmények merülnek fel, amelyek következtében a szolgáltatás teljesítése lehetetlen, a szolgáltatási jogviszony lehetetlenülés miatt megszűnik, a Megrendelő a megbízási díját elveszíti.

 

Amennyiben a szerződő felek között a szolgáltatási jogviszony létrejött, azonban a Megrendelő az ÁSZF. 5. és 6. pontjában meghatározott kötelezettségeit a Szolgáltató felhívása ellenére sem teljesíti a megadott határidőn belül, a Szolgáltató jogosult a jogviszonyt felmondással megszüntetni, és a felmerült költségeit és munkadíjat a már nyújtott szolgáltatásokért követelni.

 

Amennyiben a Megrendelő Ügyfél az 5. pontban meghatározott visszajelzési kötelezettségének nem tesz eleget több kérés ellenére sem, úgy a Szolgáltató dönthet úgy, hogy a Duci ELIT zárt Facebook csoport tagságot a Megrendelő Ügyféltől megvonja. Az online kommunikáció és támogatás abban az esetben része a DUCI ELIT csomag szolgáltatásnak, amennyiben a Megrendelő Ügyfél a programot lelkiismeretesen végzi, a programban szereplő tanácsokat betartja és rendszeres visszajelzést ad az eredményeiről.

 

 

10.

ADATVÉDELEM

 

A Megrendelő által megadott adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben előírtaknak megfelelően történik.

 

 

11.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK/SZERZŐI JOGOK

 

A Weboldal; a Weboldalon található tájékoztató anyagok, információk; a weboldal logója; képei; bejegyzései és posztjai; valamint a Szolgáltató által rögzített videók vagy mentett élő bejelentkezések videós anyagai a Szolgáltató tulajdonát képezik, amelyek szerzői jogvédelem alatt állnak. A Weboldal tartalmának fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magán vagy egyéb célú felhasználás céljából kizárólag a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

 

A Weboldalra, a Facebook oldalakra és Facebook csoportokban feltöltött E-book elnevezésű dokumentumok más életmódprogramban történő felhasználása nem engedélyezett, azok szerzői jogvédelem alatt állnak.

A Weboldal tartalmáról tilos bármilyen másolatot készteni, bármilyen módon sokszorosítani, részben vagy egészében közzétenni, illetve a Weboldal tartalmát felhasználva saját hasonló E-book-ot írni, étrend tervezési szolgáltatást létrehozni.

 

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon található adatok, illetve információk felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért.

 

Szolgáltató elhatárolódik azoktól az esetekből, amikor jelen weboldal bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, másokat zavaró és sértő internetes oldalakon helyezik el, ezzel ártanak jelen Weboldal és a vállalkozás hírnevének és érdekeinek.

 

 

12.

Szavatosság

Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik minden szerzői jogi jogosultsággal a szolgáltatás működtetéséhez. Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy a szolgáltatás tárgyával kapcsolatosan harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely jelen ÁSZF és a Megállapodás teljesítését korlátozná vagy akadályozná.

 

 

13.

Kifogás

Megrendelő Ügyfél köteles a teljesítéssel kapcsolatos kifogásait, a Szolgáltatóval legkésőbb 30 napon belül e-mailben az alábbi e-mail címek egyikére megküldve közölni: ducidivany@duciforradalom.hu, ducidivany@gmail.com. Ennek elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

 

14.

Felelősség

Megrendelő Ügyfél a jelen ÁSZF-ben, az Adatkezelési Szabályzatban, valamint a Megállapodásban foglalt tilalmak és korlátozások megszegésével okozott minden kárt köteles megtéríteni Szolgáltató részére. Amennyiben a Megrendelő Ügyfél tevékenységére visszavezethetően Szolgáltatóval szemben bármilyen eljárás indul, vagy ennek veszélye fenyeget, Megrendelő Ügyfél köteles – a jogszabályok adta kereteken belül – Szolgáltató helyett helytállni, és biztosítani azt, hogy a Szolgáltatóval szemben eljárás ne induljon.

 

15.

WEBOLDAL LÁTOGATÁSA

 

A Weboldal látogatása semmilyen kötelezettséggel nem jár a látogató részére. A Facebook Ducidívány – Duciforradalom zárt csoportjába történő jelentkezés és az ott tartózkodás kötelezettséggel nem jár.

 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon található, más weboldalakra mutató internetes hivatkozások által felkereshető weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért, az ott fellelhető információkért, valamint elhárít minden felelősséget a károkkal kapcsolatban, amit az így felkereshető más weboldalak okoznak a Megrendelőnek.

 

 

16.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató és Megrendelő Ügyfél között, a szereplő e-mail címeken történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A Megrendelő Ügyfél felelőssége, hogy a megrendeléskor megadott e-mail cím helyes és a saját e-mail címe. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő Ügyfél által helytelenül, pontatlanul megadott adatokért.

 

A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Megrendelő Ügyfél között létrejött szerződés tartalmát képezi, annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. {II. 26.} Korm. rendelet §18. szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.

 

Amennyiben jelen ÁSZF egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a szerződés többi részének érvényességét. Ebben az esetben – akár kiegészítő – értelmezés révén az a szabályozás érvényes, amely a lehető legjobban megfelel az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés célkitűzésének. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi ok miatt lehetetlen lenne, a Felek kötelezik magukat arra, hogy olyan kiegészítő megállapodást kötnek, amely a semmissé vált szabályozás céljának a leginkább megfelel. E rendelkezés megfelelően érvényes az ÁSZF végrehajtása vagy értelmezése során esetlegesen felmerülő szabályozási hézagokra is.

 

Szolgáltató a jelen ÁSZF megváltoztatásának jogát fenntartja. Szolgáltató az ÁSZF változásait azok hatályba lépését megelőzően közzéteszi, és a változásról a Megrendelő Ügyfél részére tájékoztatást küld.

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, elsősorban a Polgári Törvénykönyv az irányadó.